1. Allmänna bestämmelser

1.1 Denna integritetspolicy reglerar de grundläggande principerna och förfarandet för insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter i den elektroniska butiken www.vitaebeauty.se (hädanefter – www.vitaebeauty.se) och kunden (nedan – Du, Din).

1.2 Insamling, bearbetning och lagring av dina personuppgifter bestäms av lagen om juridiskt skydd av personuppgifter i Sverige, andra rättsakter och denna integritetspolicy.

1.3 E-post; genom att ange dina personuppgifter i butiken samtycker du till att www.vitaebeauty.se kommer att hantera och behandla dem för de syften, medel och förfarande som anges i denna integritetspolicy och rättsakter.

1.4 Vi åtar oss att sälja varor till fysiska personer som är minst 18 år, yngre personer får endast köpa med sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke.

2. Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

2.1 www.vitaebeauty.se följer följande grundläggande principer för behandling av personuppgifter:

2.1.1 Personuppgifter samlas in för definierade och lagliga ändamål;

2.1.2 Personuppgifter behandlas korrekt och ärligt;

2.1.3 Personuppgifter behandlas endast av anställda som har beviljats ​​sådan rätt;

2.1.4 All information om behandlade personuppgifter är konfidentiell och skyddad av lämpliga lösenord;

2.2 www.vitaebeauty.se respekterar allas rätt till integritet. Dina personuppgifter (namn, efternamn, åldersgrupp, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som anges i e-butikens registreringsformulär) samlas in och behandlas för följande ändamål:

2.2.1 att framgångsrikt fullfölja dina produktbeställningar;

2.2.2 utfärda fakturor;

2.2.3 lösa problem relaterade till presentation eller leverans av varor;

3. Överföring av personuppgifter till tredje part

3.1 Överföring av personuppgifter till tredje part

3.1.2 Säljaren har rätt att överföra information till tredje part, endast för att uppnå syftena i punkt 2.2;

3.1.3 Endast enligt det förfarande som fastställts av lagarna i Sverige;

4. Regler för registrering

4.1 För att handla på www.vitaebeauty.se krävs ingen registrering.

5. Ändring av regler och slutbestämmelser

5.1 www.vitaebeauty.se har rätt att helt eller delvis ändra integritetsvillkoren genom att meddela dig via e-post. Din fortsatta användning av våra webbplatstjänster utgör efterlevnad av dessa regler. Alla meningsskiljaktigheter och tvister löses genom förhandlingar. Om en överenskommelse inte kan nås, löses tvister enligt lagarna i Sverige. Om du har några frågor eller förslag, skriv till oss på info@vitaebeauty.se

Varukorg
EUR Euro
SEK Svenska kronor